Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MS KRS RS 01 – dane o podmiotach zarejestrowanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu bądź wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
4 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna