Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MS SI 01 – dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sądownictwo Adopcje małoletnich
 • Adopcje małoletnich orzeczone przez sąd rodzinny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Sądownictwo Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
 • Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Komornicy Sprawy załatwione przez komorników
 • Sprawy załatwione przez komorników
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Więziennictwo Ochrona zdrowia w zakładach karnych
 • Ochrona zdrowia w zakladach karnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Więziennictwo Zakłady karne i areszty śledcze
 • Zakłady karne i areszty śledcze
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Wynagrodzenia Wynagrodzenia w Służbie Więziennej
 • Wymagrodzenia pracowników Służby Więziennej
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Więziennictwo Zatrudnieni w Służbie Więziennej
 • Zatrudnieni w Służbie Więziennej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Sądownictwo Jednostki sądownictwa powszechnego
 • Jednostki sądownictwa powszechnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Sądownictwo Sprawy załatwione i sprawy do załatwienia w sądach powszechnych
 • Sprawy załatwione i do załatwienia w sądach powszechnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Więziennictwo Warunkowe przedterminowe zwolnienia skazanych
 • Warunkowo przedterminowo zwolnieni skazani
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Więziennictwo Szkoły w zakładach karnych
 • Szkoły w zakładach karnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
12 Więziennictwo Biblioteki w zakładach karnych
 • Biblioteki w zakładach karnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Placówki edukacyjne i wychowawcze Placówki dla nieletnich
 • Placówki dla nieletnich i ich wychowankowie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 30 września
14 Więziennictwo Tymczasowo aresztowani i odbywający kary
 • Osoby tymczasowo aresztowane i odbywające kary
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Notariat Działalność notariuszy
 • Działalność notariuszy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Więziennictwo Uczniowie szkół w zakładach karnych
 • Uczniowie szkół w zakładach karnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
17 Nieletni i małoletni Małoletni pod nadzorem sądów
 • Małoletni pod nadzorem sądów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Sądownictwo Ławnicy w sądach powszechnych
 • Okres kadencji awników w sądach powszechnych
 • Płeć ławników w sądach powszechnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • początek kadencji
19 Prawomocnie osądzeni Dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne
 • Dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne z oskarzenia publicznego według rodzajów przestępstw
 • Dorośli mężczyźni skazani prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego według rodzaju przestępstw
 • Wiek (w chwili popełnienia przestępstwa) dorosłych skazanych prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
 • Dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego według rodzaju i wymiaru kary
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Pracujący Zatrudnieni w sądownictwie powszechnym
 • Zatrudnieni w sądownictwie powszechnym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Wynagrodzenia Wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym
 • Wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Więziennictwo Orzeczenia wykonywane wobec osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Wymiar kary zasadniczej
 • Inne środki izolacyjne
 • Wymiar kary zastępczej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Prawomocnie osądzeni Osądzeni prawomocnie przez sądy wojskowe
 • Prawomocnie osądzeni przez sądy wojskowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Sądownictwo Orzeczenia sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia
 • Orzeczenia sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Nieletni i małoletni Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze w związku z demoralizacją – według wieku
 • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze w związku z demoralizacją wg wieku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • w momencie orzekania środka wychowawczego
26 Nieletni i małoletni Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi – według wybranych rodzajów przestępstw
 • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi wg rodzajów przestępstw
 • Nieletni chłopcy, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi wg rodzajów przestępstw
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Nieletni i małoletni Nieletni według wykonywanych środków wychowawczych lub poprawczych
 • Nieletni według wykonywanych środków wychowawczych lub poprawczych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Nieletni i małoletni Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary – według rodzajów środków
 • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary według rodzajów środków w związku z demoralizacją
 • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary według rodzajów środków w związku z czynami karalnymi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Nieletni i małoletni Czyny karalne popełnione przez nieletnich
 • Rodzaje przestępstw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Nieletni i małoletni Sprawy nieletnich, w których zachodzi podejrzenie demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego
 • Sprawy nieletnich, w których zachodzi podejrzenie demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok