Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSWiA KZREWC 01 – dane o repatriacji do Polski
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • kwartał
  • 31 grudnia
  • rok
2 Migracje Miejsce zamieszkania repatrianta (składowe: Województwo) Zmienna adresowa
  • rok
3 Migracje Kraj wydania wizy repatriacyjnej Zmienna jakościowa
  • rok