Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSWiA RKZW 01 – dane dotyczące danych adresowych zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Reprezentacja wyznania Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne Nazwa wyznania Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres wyznania (składowe: Województwo, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Data wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia