Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MKiŚ BDO 01 – dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Produkty i opakowania wprowadzone na rynek
 • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniowymi i zużytym sprzętem
 • TERYT-województwa
 • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Odpady inne niż komunalne Odpady poddane odzyskowi
 • TERYT-województwa
 • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Odpady inne niż komunalne Odpady poddane recyklingowi
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Całkowita masa zużytego sprzętu
 • rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniowymi i zużytym sprzętem
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi recyklingu
 • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Odpady komunalne Odpady komunalne zmieszane przeznaczone do przetworzenia
 • Wstępne przetwarzanie odpadów komunalnych
 • Kierunki zagospodarowania odpaów komunalnych
 • Straty procesowe
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Odpady inne niż komunalne Odpady wytworzone
 • Sposoby zagospodarowania odpadów wytworzonych w ciągu roku
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok