Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MKiŚ BDO 02 – dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Produkty i opakowania wprowadzone na rynek
 • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniowymi i zużytym sprzętem
 • TERYT-województwa
 • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi recyklingu
 • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi odzysku
 • rodzaje produktów i opakowań
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Odpady inne niż komunalne Odpady poddane recyklingowi
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Odpady inne niż komunalne Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu
 • rodzaje produktów i opakowań
 • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniowymi i zużytym sprzętem
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok