Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MKiŚ CITES 01 – dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na import określonych okazów wg I załącznika CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na import określonych okazów wg II załącznika CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na import określonych okazów wg III załącznika CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na import określonych okazów CITES wg kodów
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
 • Rodzaje okazów CITES wg kodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Konwencja CITES Kraje pochodzenia importowanych określonych okazów CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Konwencja CITES Kraje (re)eksportu importowanych określonych okazów CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów wg I załącznika CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów wg II załącznika CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów wg III załącznika CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Konwencja CITES Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów CITES wg kodów
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
 • Rodzaje okazów CITES wg kodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Konwencja CITES Kraje pochodzenia (re)eksportowanych określonych okazów CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Konwencja CITES Kraje przeznaczenia (re)eksportowanych określonych okazów CITES
 • Lista wybranych grup systematycznych roślin i zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok