Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MKiŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 – dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do środowiska, zamkniętego użycia GMO oraz zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) Decyzje Ministra Klimatu i Środowiska wydane na eksperymentalne uwolnienie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
  • Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) Decyzje Ministra Klimatu i Środowiska wydane na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
  • Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)
  • Mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane (GMM)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok