Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MKiŚ PN 01 – dane o parkach narodowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego
 • Kategoria użytkowania gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego
 • Kategoria użytkowania gruntów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własność w zarządzie parku
 • Kategoria użytkowania gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własność w innym zarządzie
 • Kategoria użytkowania gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Formy ochrony przyrody Powierzchnia prywatnej i pozostałej formy własności w parku narodowym
 • Kategoria użytkowania gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własność w zarządzie parku
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własność w innym zarządzie
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Formy ochrony przyrody Powierzchnia prywatnej formy własności w parku narodowym. Tereny pozostałe w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Formy ochrony przyrody Główne gatunki zwierząt łownych i chronionych w parku narodowym
 • Parki narodowe
 • Gatunki zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Formy ochrony przyrody Regulacja populacji zwierząt łownych w parkach narodowych
 • Parki narodowe
 • Wybrane gatunki zwierząt łownych
 • Przyczyny regulacji populacji zwierząt łownych w parkach narodowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Formy ochrony przyrody Obiekty turystyczne w parku narodowym
 • Parki narodowe
 • Lista obiektów turystycznych w parku narodowym
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Formy ochrony przyrody Długość szlaków turystycznych i nartostrad w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Formy ochrony przyrody Turyści w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Formy ochrony przyrody Osoby zwiedzające muzea lub ośrodki edukacyjne w parkach narodowych
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Formy ochrony przyrody Imprezy dydaktyczne w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Formy ochrony przyrody Ścieżki dydaktyczne w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Formy ochrony przyrody Nowe wydawnictwa popularnonaukowe wydawane przez park narodowy
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Formy ochrony przyrody Księgozbiory w bibliotece parku narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Formy ochrony przyrody Zabezpieczenia upraw przed zwierzyną w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Formy ochrony przyrody Skrzynki lęgowe w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Formy ochrony przyrody Pułapki tradycyjne i feromonowe w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Formy ochrony przyrody Próbne poszukiwania owadów w ściółce w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Formy ochrony przyrody Pozyskanie drewna w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Formy ochrony przyrody Pozyskanie grubizny iglastej w parku narodowym
 • Parki narodowe
 • Lista cięć grubizny iglastej i liściastej
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Formy ochrony przyrody Pozyskanie grubizny liściastej w parku narodowym
 • Parki narodowe
 • Lista cięć grubizny iglastej i liściastej
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Formy ochrony przyrody Funkcjonariusze Straży Parku Narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Formy ochrony przyrody Zakończone i wszczęte przez park narodowy sprawy karne
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Formy ochrony przyrody Windykacja należności parku narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Formy ochrony przyrody Drewno skradzione z parku narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Formy ochrony przyrody Drewno skradzione z parku narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Formy ochrony przyrody Drewno skradzione z parku narodowego
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Formy ochrony przyrody Przypadki kłusownictwa w parku narodowym
 • Parki narodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok