Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP PEGAZ 02 – dane roczne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowy handel usługami Podróże nierezydentów do Polski
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Międzynarodowy handel usługami Podróże rezydentów za granicę
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Międzynarodowy handel usługami Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne rok
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Międzynarodowy handel usługami Wydatki podróżnych
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Międzynarodowy handel usługami Usługi nielegalne
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Międzynarodowy handel usługami Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Międzynarodowy handel usługami Towary wysokiej wartości
Zmienna ilościowa
  • rok
8 Międzynarodowy handel usługami VAT MOSS w zakresie międzynarodowego handlu usługami
Zmienna ilościowa
  • rok
9 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług transportu towarów, dla których bazą warunków dostaw jest CIF / FOB
Zmienna ilościowa
  • rok