Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP PEGAZ 04 – dane dotyczące rezydentów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w zakresie numerów REGON
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta Zmienna identyfikacyjna