Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP PEGAZ 06 – dane dotyczące napływu kapitału do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce NBP
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich NBP
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia