Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP SIS 03 – dane dotyczące banków z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kredyty – banki Kredyt bankowy
 • Kredyty według sektorów i grup podmiotów
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Kod banku Zmienna identyfikacyjna
4 Depozyty – banki Depozyt bankowy
 • Depozyty według sektorów i grup podmiotów
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Rachunek zysków i strat – banki Rachunek wyników oddziału w kraju UE
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Rachunek zysków i strat – banki Rachunek zysków i strat banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok