Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NDAP NiKA_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 – dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność archiwalna Zasób archiwalny
 • Charakter archiwów
Rozwiń grupowanie
 • tys. JI
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
2 Działalność archiwalna Dokonane kwerendy
 • Charakter archiwów
 • Podmioty zlecające
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność archiwalna Akta udostępnione
 • Charakter archiwów
Rozwiń grupowanie
 • tys. JI
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność archiwalna Archiwa państwowe
 • Charakter archiwów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy