Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NID REZ 01 – dane dotyczące parków i ogrodów historycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Parki i ogrody historyczne Parki i ogrody historyczne zewidencjonowane
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Parki i ogrody historyczne Parki i ogrody historyczne wpisane do rejestru zabytków
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Parki i ogrody historyczne Parki i ogrody historyczne wpisane do rejestru, bez określonej powierzchni
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Parki i ogrody historyczne Powierzchnia parków i ogrodów historycznych wpisana do rejestru zabytków
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Parki i ogrody historyczne Historyczne parki dworskie
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Parki i ogrody historyczne Historyczne parki pałacowe i zamkowe
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Parki i ogrody historyczne Historyczne parki i ogrody miejskie, uzdrowiskowe i szpitalne
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Parki i ogrody historyczne Historyczne ogrody klasztorne i kościelne
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Parki i ogrody historyczne Historyczne ogrody przydomowe
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Parki i ogrody historyczne Inne historyczne parki i ogrody
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia