Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NRA SI 01 – dane dotyczące liczby adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sądownictwo Adwokatura
  • Adwokatura
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia