Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NSA SI 01 – dane dotyczące działalności NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sądownictwo Zatrudnieni sędziowie
  • Zatrudnieni sędziowie w SN
  • Płeć zatrudnionych sędziów w SN
  • Wiek zatrudnionych sędziów SN
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Sądownictwo Wpływ spraw i sprawy załatwione w sądach administracyjnych
  • Działalność sądów administracyjnych
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok