Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
OPW BKP 01 – dane dotyczące kodów pocztowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Pocztowe numery adresowe, w tym: kod pocztowy, kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, identyfikator TERYT i nazwa miejscowości, identyfikator TERYT i nazwa ulicy, numer budynku (składowe: Kod pocztowy; Województwo; Kod TERYT województwa; Powiat; Kod TERYT powiatu; Gmina; Kod TERYT gminy; Miejscowość; Identyfikator TERYT miejscowości; Ulica; Identyfikator TERYT nazwy ulicy; Numer budynku) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego