Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
otKOWR SIKOWR 01 – dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych oraz powierzchni zalesionej i posiadanej dokumentacji urządzeniowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych
 • Teryt (województwo, gmina)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych przekazana w zarząd
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych wydzierżawiona
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych wydzierżawiona osobom fizycznym
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych oddana w administrowanie
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych pozostająca w użytkowaniu wieczystym
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych pozostająca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych do rozdysponowania
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Zasoby leśne Grunty leśne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa trwale rozdysponowane
 • TERYT (województwo)
 • Grunty leśne trwale rozdysponowane
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Zasoby leśne Grunty zalesione
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Zasoby leśne Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Zasoby leśne Powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia