Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
otKOWR SIKOWR 03 – dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna (grubizny)
  • Sortymenty drewna
  • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
  • m3
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego