Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PAA SI 01 – dane dotyczące dawki skutecznej otrzymywanej przez statystycznego mieszkańca z różnych źródeł promieniowania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring radiacyjny Roczna dawka skuteczna (efektywna) promieniowania jonizującego
  • Źródła promieniowania jonizującego
Rozwiń grupowanie
  • mSv
Zmienna ilościowa
  • rok