Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PAA SI 02 – dane dotyczące wartości średnich rocznych dawek skutecznych z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, w tym radionuklidów w powietrzu, zawartości cezu-137 w wybranych produktach żywnościowych, stężenia cezu-137 i strontu-90 w mleku, ilości odpadów promieniotwórczych oraz mocy dawki promieniowania gamma
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring radiacyjny Wartości średnich rocznych dawek skutecznych otrzymanych przez mieszkańców Polski z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania
 • Źródła promieniowania jonizującego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Monitoring radiacyjny Wartości średnich rocznych dawek skutecznych otrzymanych przez mieszkańców Polski z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania
 • Źródła promieniowania jonizującego
Rozwiń grupowanie
 • mSv
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring radiacyjny Stężenia radionuklidów w powietrzu
 • µBq / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Monitoring radiacyjny Średnie roczne stężenie cezu-137 w wybranych artykułach żywnościowych
 • Produkty żywnościowe i artykuły rolno-spożywcze
Rozwiń grupowanie
 • Bq / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Monitoring radiacyjny Średnie roczne stężenie cezu-137 oraz strontu-90 w mleku
 • µBq / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Monitoring radiacyjny Sumaryczna aktywność odpadów składowanych w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych
 • Bq
Zmienna ilościowa
 • rok
7
 • Źródła odpadów promieniotwórczych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Monitoring radiacyjny Ciekłe odpady promieniotwórcze odebrane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • Źródła odpadów promieniotwórczych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Monitoring radiacyjny Moc dawki promieniowania gamma
 • Stacje PMS/IMGW
Rozwiń grupowanie
 • nGy / h
Zmienna ilościowa
 • rok