Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PAN SI 01 – dane w zakresie liczby członków Polskiej Akademii Nauk
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Członkowie Polskiej Akademii Nauk
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania