Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PFRON SODiR 01 – dane dotyczące pracodawców
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Pracujący Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
 • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Czas pracy Wymiar czasu pracy
 • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty płacy
 • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
7 Pracujący Przeciętne zatrudnienie
 • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
8 Pracujący Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania