Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PFRON SPDSP 02 – dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Złożone wnioski o dofinansowanie tworzenia i działania WTZ
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Zawarte umowy o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Koszty tworzenia warsztatu terapii zajęciowej
 • Kategorie kosztów WTZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Koszty działania WTZ powstałych w roku sprawozdawczym
 • Kategorie kosztów WTZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Koszty działania WTZ powstałych w poprzednich latach
 • Kategorie kosztów WTZ
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy warsztatów WTZ powstałych w roku sprawozdawczym
 • Rodzaje uczestników WTZ
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy warsztatów WTZ powstałych w latach poprzednich
 • Rodzaje uczestników WTZ
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu) Zmienna adresowa
 • rok