Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PIG MIDAS 01 – dane dotyczące złóż, zmian zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobycia, zmian zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Złoża kopalin Złoża kopalin
 • Kopaliny
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Złoża kopalin Zasoby bilansowe złóż geologicznie udokumentowane
 • Kopaliny
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Złoża kopalin Wydobycie złóż
 • Kopaliny
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Złoża kopalin Zasoby węgla kamiennego
 • Obszar geologiczno-geograficzny zawierający zasoby węgla kamiennego
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Złoża kopalin Zasoby węgla brunatnego
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Złoża kopalin Zasoby węgla brunatnego
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
 • Zasoby bilansowe złóż geologicznych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Złoża kopalin Zasoby rud miedzi
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Złoża kopalin Zasoby rud miedzi w przeliczeniu na metal
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
 • Zasoby bilansowe złóż geologicznych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Złoża kopalin Zasoby soli kamiennej
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Złoża kopalin Zasoby bilansowe soli kamiennej
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Złoża kopalin Zasoby pozabilansowe soli kamiennej
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Złoża kopalin Surowce wapienne
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Złoża kopalin Zasoby bilansowe surowców wapiennych
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Złoża kopalin Zasoby pozabilansowe surowców wapiennych
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Złoża kopalin Kruszywa naturalne
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Złoża kopalin Zasoby bilansowe kruszywa naturalnego
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Złoża kopalin Zasoby pozabilansowe kruszywa naturalnego
 • Zasoby złóż geologicznie udokumentowanych
Rozwiń grupowanie
 • mln t
Zmienna ilościowa
 • rok