Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PIP SZ 01 – dane w zakresie liczby zgłoszonych sporów zbiorowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Strajki. Spory zbiorowe Spory zbiorowe
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok