Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PK SI 01 – dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność prokuratury Zakończone postępowania przygotowawcze w prokuraturze
 • Zakończone postępowania przygotowawcze w prokuraturze
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność prokuratury Sprawy załatwione i sprawy do załatwienia w prokuraturze
 • Liczba spraw załatwionych i do załatwienia w prokuraturze
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Wynagrodzenia Wynagrodzenia w prokuraturze
 • Zatrudnieni w prokuraturze
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Pracujący Zatrudnieni w prokuraturze
 • Zatrudnieni w prokuraturze
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
 • Rodzaje przestępstw
 • Jednostka terytorialna
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
 • Rodzaje przestępstw
 • Jednostka terytorialna
 • Przestępstwa stwierdzone przez Policję i prokuraturę w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg wyniku postępowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok