Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PPŚ TBR 01 – dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok