Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PRW RW 01 – dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
2 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Adres e-mail (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
4 Ratownictwo wodne Kadra ratownicza
 • Kadra dydaktyczna
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ratownictwo wodne Bazy ratownicze
 • Rodzaj baz ratowniczych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ratownictwo wodne Źródła finansowania działalności ratowniczej
 • Źródła pochodzenia środków finansowych na ratownictwo wodne
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok
7 Ratownictwo wodne Organizowanie i prowadzenie szkoleń w ratownictwie wodnym
 • Zorganizowane i przeprowadzone szkolenia, uczestnicy szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ratownictwo wodne Działania ratownicze
 • Rodzaj udzielonej pomocy
 • Miejsce udzielonej pomocy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok