Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PTTK RD 01 – dane dotyczące działalności PTTK
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Kluby i koła PTTK
 • kluby i kola PTTK
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Członkowie PTTK
 • kluby i kola PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK
 • kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Odznaki PTTK
 • odznaki PTTK
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Długość szlaków turystycznych PTTK
 • szlaki turystyczne PTTK
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przodownicy PTTK
 • przodownicy PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Instruktorzy PTTK
 • instruktorzy PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Wycieczki w turystyce kwalifikowanej PTTK
 • wycieczki w turystyce kwalifikowanej PTTK
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Uczestnicy wycieczek w turystyce kwalifikowanej PTTK
 • wycieczki w turystyce kwalifikowanej PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Młodzież szkolna w wycieczkach w turystyce kwalifikowanej PTTK
 • wycieczki w turystyce kwalifikowanej PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przewodnicy turystyczni PTTK
 • przewodnicy turystyczni PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przewodnicy turystyczni PTTK ze znajomością języków obcych
 • przewodnicy turystyczni PTTK
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Piloci wycieczek PTTK
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Piloci wycieczek PTTK ze znajomością języków obcych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Wycieczki w turystyce powszechnej PTTK
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Uczestnicy wycieczek w turystyce powszechnej PTTK
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok