Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
SN SI 01 – dane dotyczące spraw do rozstrzygnięcia w SN
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sądownictwo Sprawy do rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym
  • Sprawy do rozstrzygniecia w Sądzie Najwyższym
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Sądownictwo Sprawy, które wpłynęły do Sądu Najwyższego w danym roku
  • Sprawy, które wpłynęły do Sądu Najwyższego
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok