Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
TOPR RD 01 – dane dotyczące rocznej działalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownicy TOPR
  • ratownicy rodzaje
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Interwencje i akcje ratunkowe TOPR
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wypadki śmiertelne TOPR
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wyprawy ratunkowe TOPR
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok