Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UdSC KZREW 04 – dane o cudzoziemcach w Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • rok
 • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
8 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
10 Cudzoziemcy w Polsce Narodowość cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
11 Cudzoziemcy w Polsce Organ przyjmujący wniosek / wydający decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
12 Cudzoziemcy w Polsce Data wydania dokumentu - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
 • rok
13 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
14 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
15 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Ulica)
 • Rodzaj ulicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
16 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa ulicy) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
17 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Numer budynku) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
18 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
19 Cudzoziemcy w Polsce Nazwa dokumentu cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
20 Cudzoziemcy w Polsce Adnotacja w dokumencie cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
21 Cudzoziemcy w Polsce Status cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Cudzoziemcy w Polsce Data wydania na dokumencie - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
23 Cudzoziemcy w Polsce Data rejestracji dokumentu - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
24 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności od - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
25 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności do - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
26 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
27 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa gminy, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
28 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
29 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia