Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW CIS 01 – dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 30 kwietnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres siedziby. Dane teleadresowe. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej. Data rozpoczęcia działalności. Data zakończenia działalności. Adres siedziby instytucji tworzącej. Dane teleadresowe instytucji tworzącej. REGON instytucji tworzącej. Nazwa pełna jednostki. Nazwa instytucji tworzącej. NIP instytucji tworzącej. REGON. Rodzaj instytucji tworzącej. Numer KRS instytucji tworzącej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025