Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW ZAZ 01 – dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status zakładu aktywności zawodowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Lista jednostek organizacyjnych, którym nadano status zakładu aktywności zawodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 21 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Adres siedziby. Numer telefonu. Dane teleadresowe. Adres e-mail. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej. Data rozpoczęcia działalności. Numer KRS instytucji tworzącej. Data zakończenia działalności. Adres siedziby instytucji tworzącej. Numer telefonu instytucji tworzącej. Dane teleadresowe instytucji tworzącej. Adres e-mail instytucji tworzącej. Nazwa pełna jednostki. Rodzaj instytucji tworzącej. REGON instytucji tworzącej. NIP instytucji tworzącej. Nazwa instytucji tworzącej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025