Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 08 – dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System emerytalno-rentowy EMIR; System emerytalno-rentowy RENTIER
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 22 kwietnia 2025 r. za grudzień 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Data wydania orzeczenia o niezdolności do pracy. Rodzaj dodatku do świadczeń emerytalno-rentowych (lista kodowa). Wartość dodatku do świadczenia emerytalno-rentowego w złotych. Miejsce zamieszkania. Niezdolność do pracy. Osoby uprawnione do renty rodzinnej. PESEL. Wartość głównego świadczenia emerytalno-rentowego w złotych. Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego głównego. Wartość świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu w złotych. Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu (lista kodowa). Świadczenie emerytalno-rentowe zawieszone. Zmniejszenie świadczenia emerytalno-rentowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.25.11 1.25.27 1.29.21 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025