Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KRRiT SIŚA 01 – dane dotyczące środków abonamentowych i pozaabonamentowych przekazanych do spółek radiofonii regionalnej oraz do oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A.
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący środków abonamentowych przekazanych przez Telewizję Polską S.A. do oddziałów terenowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Raz w roku do 31 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Raz w roku do 31 października 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres oddziału terenowego. Środki abonamentowe i pozaabonamentowe przekazane przez Telewizję Polską S.A. do oddziałów terenowych. Środki abonamentowe i pozaabonamentowe przekazane do spółek radiofonii regionalnych oraz Polskiego Radia S.A.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07