Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UM PDO 01 – dane dotyczące przyznanych dyplomów oficerskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów morskich
Źródło danych:
System dotyczący przyznanych dyplomów oficerskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy morskie Raz w roku do 15 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dyplomy oficerów statków morskich wydane przez urzędy morskie. Oficerowie specjalności pokładowej. Oficerowie specjalności mechanicznej. Oficerowie specjalności elektrycznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025