Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF CRP KEP 04 – dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 10 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP. REGON spółki tworzącej grupę kapitałową. Adres siedziby spółki tworzącej grupę. Data początku ważności adresu. NIP grupy kapitałowej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.12 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025