Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MSWiA KZREWC 02 – dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Płeć. Obywatelstwo. Tryb nadania obywatelstwa polskiego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025