Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UKE RT 02 – dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie rynku telekomunikacyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej Raz w roku do 21 sierpnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Łącza abonenckie. Abonenci telefonii stacjonarnej. Użytkownicy telefonii VoIP. Połączenia telefoniczne. Użytkownicy dostępu do sieci Internet. Abonenci telefonii ruchomej. Wolumen transmisji danych w telefonii ruchomej. SMS-y wysłane. MMS-y wysłane. Bazowe stacje przekaźnikowe. Odbiorcy płatnych usług telewizyjnych. Środki techniczne w zakresie radiokomunikacji. Abonenci telewizji kablowej. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie telewizji kablowej. Abonenci usług wiązanych. Przychody z działalności telekomunikacyjnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025