Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MSZ WIZA 01 – dane dotyczące wiz
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Źródło danych:
Konsularny system informatyczny Wiza-Konsul
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Raz w roku do 30 maja 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obywatelstwo. Płeć. Wiek. Cel wydania wizy. Rodzaj wizy. Data wydania dokumentu – cudzoziemcy. Data ważności do – cudzoziemcy. Kraj wydania wizy. Identyfikator osoby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025