Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF CRP KEP 05 – dane dotyczące spółek cywilnych i wspólników spółek cywilnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 14 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP spółki cywilnej. REGON spółki cywilnej. NIP wspólnika spółki cywilnej. Sufiks REGON wspólnika spółki cywilnej. REGON wspólnika spółki cywilnej. PESEL wspólnika spółki cywilnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025