Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
CZSW CBDOPW Noe.NET 02 – dane dotyczące zakładów karnych i aresztów śledczych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centralny Zarząd Służby Więziennej Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Adres siedziby jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Numer telefonu jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Nazwa domu dla matki i dziecka jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Adres siedziby domu matki i dziecka jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Typ jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w tym: zakład karny i areszt śledczy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025