Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KIRP SI 01 – dane dotyczące liczby radców prawnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Izby Radców Prawnych
Źródło danych:
System informacyjny Krajowej Izby Radców Prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Izba Radców Prawnych Raz w roku do 17 czerwca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Radcy prawni
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025