Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PZOoN EKSMOoN 02 – dane dotyczące wydanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, odwołaniach, kartach parkingowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
Źródło danych:
Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Załatwione sprawy o wydanie orzeczeń. Załatwione sprawy o wydanie orzeczeń powyżej 60 dni. Załatwione sprawy o wydanie orzeczeń do 30 dni. Wydane orzeczenia. Uwzględnione odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Karty parkingowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.21
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025