Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiT CEEB 01 – dane o budynkach i lokalach dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Źródło danych:
Centralna ewidencja emisyjności budynków
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres nieruchomości. Klasa budynku według PKOB. Liczba lokali mieszkalnych. Lokale zbiorowego zamieszkania. Źródło ciepła zainstalowane. Źródło ciepła eksploatowane. Funkcja źródła ciepła. Klasa kotłów na paliwo stałe. Kotły na paliwo stałe. Rodzaj stosowanego w kotłach paliwa stałego. Imię i nazwisko. Nazwa instytucji. Nazwa firmy. Numer telefonu. Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego. Adres zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025