Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PGWWP SIBP 01 – dane dotyczące budowli przeciwpowodziowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący budowli przeciwpowodziowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Raz w roku do 16 czerwca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kanały ulgi. Poldery przeciwpowodziowe. Sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Wały przeciwpowodziowe. Budowle regulacyjne. Wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe. Stopnie wodne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025