Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UTK SI 01 – dane dotyczące transportu kolejowego wykonywanego przez przewoźników zagranicznych na terytorium RP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Transportu Kolejowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Transportu Kolejowego Raz w roku do 30 czerwca 2025 r. za IV kwartał 2024 r., do 30 czerwca 2025 r. za III kwartał 2024 r., do 30 czerwca 2025 r. za I kwartał 2024 r., do 30 czerwca 2025 r. za II kwartał 2024 r., do 30 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przewozy pasażerów. Przebiegi taboru kolejowego. Przewozy ładunków
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025